Belastingdienst kantoor

Belastingheffing bij stamrecht-bv’s

 

Tot 1 januari 2014 kon een ontslagvergoeding op een fiscaal gunstige manier in een stamrecht-bv worden ondergebracht. In plaats van een onmiddellijke belastingheffing op het moment van ontslag, werd het bedrag ondergebracht bij een verzekeraar of een eigen bv. Op deze manier hoefde op het moment van ontslag geen belasting te worden afgedragen, maar moest pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden afgerekend.

Ontslagvergoeding

Het probleem zit hem in het feit dat aandeelhouders van de bv zich niet (op tijd) hebben gerealiseerd dat er belasting moet worden betaald over het geld dat eerder onbelast in deze bv is ondergebracht. Wanneer het moment van belastingheffing zich aandient, is er niet voldoende geld in de bv aanwezig om de belastingschulden te betalen vanwege onttrekkingen in het verleden. De Belastingdienst wil deze belastingclaim wel innen, ook wanneer de feitelijke uitkering nooit plaatsvindt omdat het geld eerder is uitgegeven. Doordat aandeelhouders van dergelijke vennootschappen zich niet hebben gerealiseerd dat er uiteindelijk belasting moet worden betaald over de ontslagvergoeding, hebben vele eigenaren van deze vergoeding een verre reis gemaakt, geïnvesteerd in beleggingen of een auto voor zichzelf gekocht. Als gevolg hiervan is niet voldoende geld aanwezig voor het aanvullen van het pensioen en het betalen van de daarover verschuldigde inkomstenbelasting. Dit leidt tot financiële problemen bij de aandeelhouders van de bv.

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst houdt als criterium aan dat het geld in de stamrecht-bv zakelijk moet worden gebruikt. Het is geen probleem indien de aandeelhouder bijvoorbeeld een lening aan zichzelf verstrekt, als er maar wordt afgelost op deze lening en er een marktconforme rente wordt gehanteerd. Hier wordt echter vaak niet aan voldaan: er is sprake van onzakelijk gebruik op het moment dat niets wordt vastgelegd over aflossing en rente. Wanneer het geld in de vennootschap zakelijk wordt belegd en dit leidt tot tegenvallende resultaten, blijft belastingheffing achterwege. Bij onzakelijk gebruik zal de fiscus echter wél inkomstenbelasting willen heffen. Doordat vele aandeelhouders van stamrecht-bv’s geen administratie hebben bijgehouden wat betreft aflossing en rente, is het onmogelijk om aan te tonen dat de lening op zakelijke gronden is verstrekt.

Bent u benieuwd naar de financiële gevolgen van uw situatie? Neem gerust contact op met Rianne van den Dungen, btw-specialist bij Joanknecht, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9451, of met een van onze andere btw-specialisten.