Belangrijke wijzigingen in de loonbelasting 2018

Boete aan fiscale eenheid omzetbelasting (on)mogelijk?!