Bedrijfseconomische aanpak van het coronavirus

Bedrijfseconomische aanpak van het coronavirus

Het lijkt erop dat de gevolgen van het coronavirus op de wereldwijde economie en die van Noord-Brabant zeer groot zullen zijn. Deze gevolgen zullen ook voor veel ondernemingen hun weerslag hebben op de financiële resultaten en de ontwikkeling van de liquiditeit. Om liquiditeitsdruk voortvloeiend uit stagnerende omzetten te voorkomen is het verstandig nu al maatregelen te treffen.

Gebieden op slot door coronavirus

Grote delen van China en Zuid-Korea liggen volledig stil en grenzen worden hermetisch afgesloten. Italië heeft gebieden afgesloten en roept iedereen op thuis te blijven. Ook in Nederland merken we de gevolgen. De maatregelen tegen de verspreiding van het virus volgen elkaar in rap tempo op. Inmiddels geldt in Noord-Brabant het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, zeker bij verkoudheidsklachten.

Gevolgen voor de omzet en productiecapaciteit

Dit zal voor ondernemingen in de regio gevolgen hebben voor de omzet. Productiecapaciteit daalt door gedwongen ziekteverzuim of improductiviteit van de thuisblijvers, het stilvallen van internationale handel of het uitblijven van benodigde toeleveringen vanuit Azië, Italië of Duitsland.

Maatregelen die u kunt treffen als onderneming

Voor veel ondernemingen zal dit zijn weerslag hebben op de financiële resultaten en de ontwikkeling van de liquiditeit. U kunt anticiperen op de mogelijke ontwikkelingen door bijvoorbeeld het treffen van (een of meer van) de volgende maatregelen:

  • het afbouwen van de flexibele (personeels)schil;
  • het aanvragen van werktijdverkorting voor vast personeel;
  • het opbouwen van strategische voorraden, eventueel gefinancierd middels alternatieve financieringsvormen als de bancaire financieringsruimte niet volstaat. Ook wanneer uw onderneming winstgevend blijft, is de kans groot dat de werkkapitaalbehoefte stijgt door langere doorlooptijden van orders;
  • het opstarten van het overleg met uw financiers om de gevolgen van de stagnerende omzet voor de financieringsafspraken te bespreken. Wellicht kan afgesproken worden dat aflossingsverplichtingen tijdelijk opgeschort kunnen worden.

 

Financiering vanuit holdingvennootschap

Wanneer u overweegt om de werkmaatschappij (tijdelijk) te financieren vanuit een holdingvennootschap, zorg dan voor een goede vastlegging van de afspraken hieromtrent, inclusief het stellen van zekerheden (eventueel in tweede verband) door de werkmaatschappij.

Werktijdverkorting aanvragen als gevolg van coronavirus

De Regeling Werktijdverkorting is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het is bedoeld als tegemoetkoming voor werkgevers. De NOW is ruimer opgezet dan de werktijdverkorting, kent een snellere en eenvoudigere procedure en is voor ieder soort bedrijf toegankelijk.

Wilt u klankborden met één van onze recovery adviseurs over de binnen uw onderneming mogelijk te treffen maatregelen, neem dan contact op met:

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl
Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl
Christian van der Heijden | +31 (0)40 240 9422 | cvdheijden@joanknecht.nl
Georges de Meris | +31 (0)40 240 9476 | gdmeris@joanknecht.nl