Algemene verordening gegevensbescherming

AVG: er is nog veel werk te verzetten

 

Al enige tijd voeren we bij klanten op aanvraag een quick scan uit om te bepalen of zij klaar zijn voor de komst van de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uit onze onderzoeken blijkt dat nog veel werk moet worden verzet om AVG compliant te zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG) in werking. Deze verordening vervangt de Privacyrichtlijn die in Nederland in nationale wetgeving is omgezet door middel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De nieuwe verordening beoogt verdere harmonisatie van bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Ook wordt een Europese toezichthouder geïntroduceerd naast de nationale toezichthouders. In ons artikel over Algemene Verordening Gegevensbescherming uit november leest u meer over het doel van de AVG en wat het concreet betekent voor uw organisatie.

Stand van zaken

De meeste organisaties hebben op dit moment geen totaaloverzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens in de organisatie, gegevensuitwisseling die met verschillende partijen die plaatsvindt en van de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens voldoende te beveiligen. Daardoor zijn zij niet in staat om de juiste maatregelen te nemen om AVG proof te worden. Met het risico op imagoschade of boetes.

Gegevens in kaart brengen

Wij kunnen u helpen door een aantal zaken voor u in kaart te brengen. Dit geeft u inzicht in alle verwerkingen van persoonsgegevens in de organisatie, gegevensuitwisseling die met verschillende partijen die plaatsvindt en van de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens voldoende te beveiligen. Dit inzicht helpt u om de juiste keuzes te maken en acties te nemen en klaar te zijn voor de toekomst.

Contact met onze IT-auditors

Wilt u meer weten over de specifieke impact van de AVG op uw organisatie? Aarzel dan niet en neem contact op met onze IT-auditors: Lucas VoustenBas DollevoetKoen CornelissenWessel PenninxKevin Verdonschot en Jeroen Vervoort. Zij staan u graag te woord en helpen u met alle belangrijke vragen die u over de AVG heeft.