Assurance

Voor sommige organisaties is een accountantscontrole wettelijk vereist. Veel ondernemers hechten echter ook zonder die verplichting waarde aan de zekerheid die een controle geeft. Een gecontroleerde jaarrekening is een belangrijke steun voor het vertrouwen van bijvoorbeeld financiers en participanten. Daarnaast biedt de controle managementinformatie waarmee u, indien nodig, kunt bijsturen.

 

Over de controle

Onze controles zijn risicogericht uitgevoerd op basis van een gestandaardiseerde methode. Voor de rapportages maken we gebruik van state-of-the-art software die doelmatigheid verzekert. We inventariseren de voor de financiële verantwoording relevante risico´s en onderzoeken op welke manier uw organisatie die risico’s beheerst. Centraal hierin staan: (1) de opzet, het bestaan en de werking van de meest invloedrijke procedures en (2) de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van uw ICT-systemen.
Wij rapporteren hierover middels een controleverklaring. Uw directie en toezichthoudend orgaan informeren wij met een managementletter en accountantsverslag.

 

Bas Leijen (bleijen@joanknecht.nl) en Edwin Vogel (evogel@joanknecht.nl) vertellen er graag meer over. Bel hen op telefoonnummer +31 40 844 70 00.

 

Over een IT Audit

De kwaliteit van de informatiesystemen is een van de succesfactoren voor uw onderneming. Het heeft invloed op de efficiëntie en effectiviteit van uw organisatie.

 

Een IT-audit geeft u inzicht in de inrichting en beheersing van het geautomatiseerde informatiesysteem van uw organisatie. Naast de betrokkenheid bij de controle van de jaarrekening kunnen we u bijstaan bij de selectie van de software, beveiliging en continuïteit.

 

Lucas Vousten (lvousten@joanknecht.nl) en Jeroen Vervoort (jvervoort@joanknecht.nl) vertellen er graag meer over. Bel hen op telefoonnummer +31 40 844 70 00.

 

Process Mining en Business Intelligence

Data uit bedrijfsprocessen kan heel waardevol zijn. Onze analyse-technieken ontsluiten uw systemen. Op die manier geven we u relevant inzicht en kritische managementinformatie waarmee u de juiste keuzes goed gemotiveerd kunt maken. Process Mining laat de werkelijke proces-flow zien, lost knelpunten op en stelt u in staat op een transparante manier compliance aan wet- en regelgeving te verantwoorden.

 

Lucas Vousten (lvousten@joanknecht.nl) en Jeroen Vervoort (jvervoort@joanknecht.nl) vertellen er graag meer over. Bel hen op telefoonnummer +31 40 844 70 00.

 

ISAE 3402

Veel organisaties besteden (delen van) bedrijfsprocessen uit aan gespecialiseerde serviceorganisaties. Dan spelen er vragen als ‘hoe het is geregeld met de beveiliging?’, ‘zijn er processen om incidenten en calamiteiten op te vangen?’ enzovoort. Een ISAE3402-rapportage kan daar zekerheid in bieden. Het brengt de doelstellingen, processen, risico’s en maatregelen in kaart.

 

Naast advisering om tot een assurance-rapport te komen, voeren wij de audit uit die nodig is om ISAE3402 aan uw klanten af te kunnen geven. Daarnaast geeft het rapport u de kans de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering te verhogen en stelt het uw organisatie in staat zich in positieve zin te onderscheiden van de concurrentie.

 

Lucas Vousten (lvousten@joanknecht.nl) en Jeroen Vervoort (jvervoort@joanknecht.nl) vertellen er graag meer over. Bel hen op telefoonnummer +31 40 844 70 00.

 

IT Security Assessments

Een IT Security assessment heeft aandacht voor de beleidsmatige, organisatorische en technische aspecten van uw onderneming. Van wachtwoordbeheer en security awareness tot up-to-date systemen en default logins. Welke risico’s zijn er? Zijn er passende technische en organisatorische maatregelen om die risico’s af te dekken? De IT Security Assessments achterhalen in welke mate uw IT security aansluit bij algemeen aanvaarde standaarden.

 

Lucas Vousten (lvousten@joanknecht.nl) en Jeroen Vervoort (jvervoort@joanknecht.nl) vertellen er graag meer over. Bel hen op telefoonnummer +31 40 844 70 00.

 

Inrichting Governance, Risk en Compliance Frameworks

U wilt op een effectieve en efficiënte manier uw organisatiedoelen bereiken. Rekening houdend met risico’s en onzekerheden en transparant over de wijze waarop de doelen bereikt zijn. We ondersteunen u door een Governance, Risk en Compliance framework in te richten waarmee u risico’s verlaagt, kansen kunt benutten en écht kunt ondernemen. We brengen, samen met u, op een systematische en pragmatische manier de risico’s en beheersmaatregelen in kaart. En met een GAP-analyse prioriteren we onbeheerste risico’s en richten we een concreet actieplan in om dit op te lossen.

 

Lucas Vousten (lvousten@joanknecht.nl) en Jeroen Vervoort (jvervoort@joanknecht.nl) vertellen er graag meer over. Bel hen op telefoonnummer +31 40 844 70 00.

Meer weten?

Neem contact op met
onze experts

Stefan Suy
Stefan Suy 90x90

Familiebedrijven | IT-Services

T 040 240 95 11

E ssuy@joanknecht.nl

Edwin Vogel
Edwin Vogel medewerkersverhaal

Verslaglegging | Internationaal

T 040 240 95 15

E evogel@joanknecht.nl

Lucas Vousten
Lucas Vousten 90x90

IT-Audit | IT-Services

T 040 240 95 16

E lvousten@joanknecht.nl

Bas Leijen
Bas Leijen 90x90

Groot zakelijk | Internationaal

T 040 240 94 71

E bleijen@joanknecht.nl

Services
Nieuws