Akkoord over uitstel loonsverhoging cao Metaal & Techniek 1 juli 2020

Akkoord over uitstel loonsverhoging cao Metaal & Techniek 1 juli 2020

Bedrijven die vallen onder de cao Metaal en Techniek mogen de loonsverhoging van 1 juli (3,5%) uitstellen tot 1 december 2020, wanneer ze geraakt worden door de coronacrisis. Deze afspraak is gemaakt tussen werkgevers in de Metaal en Techniek en de vakbonden. Er is gesproken over diverse maatregelen om de sector door de coronacrisis heen te helpen en zoveel mogelijk banen te behouden voor de sector.

Dispensatieverzoek indienen

Een verzoek tot uitstel loonsverhoging kun je als ondernemer aanvragen bij de Vakraad Metaal en Techniek. Een cijfermatige onderbouwing en een goedkeuring van de meerderheid van de medewerkers is hiervoor noodzakelijk. De cijfermatige onderbouwing moet inzicht geven in de (bedrijfseconomische) toestand van de onderneming voor het uitbreken van de coronapandemie, tijdens de coronacrisis en de periode erna.

Voer hierover het goede gesprek met uw medewerkers en maak inzichtelijk en duidelijk welke overwegingen ten grondslag liggen aan dit verzoek. Dat zorgt voor draagvlak en begrip bij uw medewerkers. En dat helpt weer om er gezamenlijk sterker uit te komen.

Overige onderbouwing verzoek

Tevens dient u een verklaring af te geven dat uw onderneming op het moment van indienen van het verzoek niet in staat van surseance verkeert of daartoe een verzoek heeft ingediend. Ook dient u te verklaren dat u geen dividend en/of bonus met betrekking tot prestaties over 2020 zult uitkeren.

Goedkeuring verzoek tot dispensatie

Als de Vakraad toestemming verleent, ontvangen uw medewerkers over de periode juli 2020 tot en met november 2020 29 extra vakantie-uren ter compensatie voor het uitstel. Per 1 december 2020 bent u verplicht om de lonen alsnog met 3,5% te verhogen. U bent verplicht om uw medewerkers te informeren over deze toegekende dispensatie door de Vakraad.

Vragen of hulp nodig

Neem gerust contact op met ons met uw vragen over deze maatregel of hulp bij het aanvragen van deze dispensatie. Onze hr-businesspartner staan voor u klaar.