Afwijkende regels voor de loonheffingen voor stagiairs

Stagiairs in dienst nemen

Werkt u binnen uw organisatie met stagiairs? Wanneer de stagiair een niet-marktconforme beloning ontvangt, is sprake van een ‘fictieve dienstbetrekking’. Er gelden dan afwijkende regels voor de loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking

Het kenmerk van een echte stage is dat het leeraspect voorop staat in plaats van de productieve arbeid. Op het moment dat de stagiair een niet-marktconforme beloning ontvangt, is sprake van een ‘fictieve dienstbetrekking’. Er gelden dan afwijkende regels voor de loonheffingen. Zo bent u als werkgever geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet is wel van toepassing. De stagiair is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en valt onder de Zorgverzekeringswet.

In dienst nemen van een stagiair na afronding van de stage

Het komt regelmatig voor dat een stagiair bij gebleken geschiktheid een (bij)baan wordt aangeboden na afronding van de stage. Maar let op: wanneer u de stagiair later in hetzelfde jaar daadwerkelijk in dienst neemt, bent u alsnog premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de stagevergoeding. De financiële gevolgen van dit inhaaleffect zullen overigens in de praktijk waarschijnlijk best wel meevallen. Voor buitenlandse stagiaires zult u naast bovengenoemde aspecten ook rekening moeten houden met een aantal aanvullende regels zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning.

Wij raden u aan in alle gevallen de stage vast te leggen in een stageovereenkomst.