Aftrekbaarheid van eigenwoningrente bij schenking

 

Regelmatig verstrekken ouders een lening aan hun kinderen ten behoeve van een eigen woning. In beginsel zijn de rentelasten op deze lening aftrekbaar, maar hiervoor moet de rente wel daadwerkelijk worden betaald. Rente die wordt kwijtgescholden, is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Fiscale voordelen

Een eigenwoninglening die tussen ouders en kind wordt verstrekt, biedt aanzienlijke fiscale voordelen. De rente die door het kind wordt betaald is immers aftrekbaar tegen het progressieve tarief van box 1, terwijl de ouders de ontvangsten slechts aangeven tegen het forfaitaire belastingtarief van box 3.

Omdat het zelden de bedoeling is dat kinderen over de lening daadwerkelijk een hoge rente betalen aan hun ouders, schenken ouders de rentebetaling vaak terug. Het risico daarbij is dat de fiscus stelt dat de rentekosten niet feitelijk zijn betaald door het kind, waardoor ze niet langer in aftrek kunnen worden gebracht.

Schenking

Ondanks dat rentekosten niet langer in aftrek kunnen worden gebracht, is het mogelijk om als ouders de betaalbaarheid van de lening te bevorderen door middel van een schenking. Wel is het hierbij van belang dat de rentebetaling en de schenking gescheiden blijven. Op deze manier kan worden voorkomen dat de Belastingdienst stelt dat de rentekosten in feite niet drukken op de schuldenaar. Het is dus belangrijk om goed na te denken over de voorwaarden van de eigenwoninglening en de schenking.

Hebt u, naar aanleiding van bovenstaande, vragen over de aftrekbaarheid van uw eigenwoninglening? Neem dan contact op met Olga Huig via +31 (0)40 240 9482 of mail naar ohuig@joanknecht.nl of Gavin Vree via +31 (0)40 240 9440 of mail naar gvree@joanknecht.nl.