Aftrek van btw; niet alleen op zonnepanelen maar ook op bouwkosten!

Aftrek van btw; niet alleen op zonnepanelen maar ook op bouwkosten!

6 november 2019

Dit jaar zijn er verschillende zaken voor de rechter gekomen waarbij particulieren de btw over een deel van de bouwkosten in aftrek brengen, omdat zij zonnepanelen op hun woning bezitten. Aangezien het bezitten van zonnepanelen een ondernemersactiviteit voor de omzetbelasting is, stelt men dat ook een deel van de woning waarop de zonnepanelen zijn geplaatst, ondernemingsvermogen betreft.

Btw aftrek over een deel van de bouwkosten?

Volgens hen is een deel van de btw over de bouwkosten van de woning aftrekbaar, hetgeen kan resulteren in een hogere teruggaaf van btw dan de kosten van de aanschaf van de zonnepanelen zelf. In een aantal van deze rechtszaken werd beslist in het voordeel van de belastingplichtige. De Belastingdienst probeert echter paal en perk te stellen aan deze extra btw-aftrek.

 

Ondernemer voor de btw (omzetbelasting)

In 2013 oordeelde het Hof van Justitie EU al eerder dat particulieren met zonnepanelen op hun woning, die elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet, ondernemers zijn voor de omzetbelasting en een deel van de btw op de aanschaf en installatie van de panelen konden terugvragen.

 

“Natuurlijk schaf ik zonnepanelen aan op mijn nieuwbouwwoning. Ik ben toch niet gek!?”

Gezien de ontwikkelingen in de samenleving is het nog maar de vraag of de staat dit als een ongewenst iets moet beschouwen. Immers, er zijn tal van subsidies om de vergroening te stimuleren. En op grond van het klimaatakkoord moeten alle huizen in 2050 van het gas af. In hoeverre is het dan nog ongewenst om de aanschaf van zonnepanelen en daarmee de vergroening, door middel van de fiscaliteit, extra te stimuleren? Wat is mis met de opvatting: “Natuurlijk schaf ik zonnepanelen aan op mijn nieuwbouwwoning. Ik ben toch niet gek!?” De regeling is wel heel charmant, maar het lijkt erop dat de Belastingdienst dan heel veel (te veel) btw “misloopt”. Vooralsnog is de staat dan ook niet happig om een deel van btw op de bouwkosten van nieuwe woningen terug te betalen. Er zal waarschijnlijk nog de nodige (Europese) rechtspraak volgen. Bent u koper van een nieuwe woning met zonnepanelen, vraag dan een deel van de btw op de panelen terug en ga vervolgens in bezwaar tegen deze teruggaaf met het verzoek om ook een deel van de btw op de bouwkosten van de woning terug te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van de nuttige vierkante meters.

 

Contact

Voor meer informatie over de te ondernemen acties verwijzen wij graag naar ons eerder geschreven artikel over de btw-aftrek op de bouwkosten door de aanschaf van zonnepanelen.
Wilt u meer weten over de aftrek van btw bij de aanschaf van zonnepanelen, neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs via btw@joanknecht.nl.

Paul Tielemans

Geschreven door Paul Tielemans.

Belastingadviseur bij Joanknecht en specialist in btw en vastgoed.

Paul is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9496 en per e-mail op ptielemans@joanknecht.nl.