Afrekenen over oude ‘zuivere saldolijfrentes’

zuivere saldolijfrentes

Lijfrentes zijn er in de loop van de jaren in allerlei vormen geweest. Voor één soort loopt eind dit jaar een belangrijke overgangsregeling af: de zuivere saldolijfrente. Heeft u in het verleden (vóór 13 september 1999) een lijfrente afgesloten zonder de premie of koopsom af te trekken, dan kunt u hiermee te maken krijgen.

Saldolijfrentes

Saldolijfrentes zijn lijfrentes waarvan de premies of de koopsom geheel of gedeeltelijk niet aftrekbaar waren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hybride en zuivere saldolijfrentes:

  • hybride saldolijfrentes zijn lijfrentes waarvan de premies gedeeltelijk niet aftrekbaar waren.
  • zuivere saldolijfrentes zijn lijfrentes waarvan de premies geheel niet aftrekbaar waren.

 

Deze saldolijfrentes zijn afgesloten vóór 13 september 1999 en komen zowel voor bij professionele verzekeraars als in eigen beheer bij de vennootschap.

Einde overgangsrecht

Bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is overgangsrecht opgenomen voor de destijds bestaande saldolijfrentes. Voor de zuivere saldolijfrentes eindigt dit overgangsrecht met ingang van 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat in 2020 in box 1 moet worden afgerekend over (een deel van) de saldolijfrente. De lijfrente gaat vervolgens behoren tot de bezittingen in box 3.

Voor de hybride saldolijfrentes wordt het overgangsrecht niet beëindigd en hoeft fiscaal niet te worden afgerekend.

Voorbeeld fiscale afrekening

Stel dat er in het verleden 100.000 aan premie is betaald die nooit is afgetrokken (zuivere saldolijfrente). De afgelopen vijf jaar is jaarlijks 8.000 aan uitkering genoten. De waarde van de lijfrente is nu nog 110.000.

Bij saldolijfrentes betaalt u alleen belasting wanneer de uitkeringen hoger zijn dan de oorspronkelijke premie (het saldo). In het voorbeeld bedraagt het saldo dus de oorspronkelijke premie van 100.000. Hierop worden de genoten uitkeringen in mindering gebracht (extracomptabel) tot het saldo nihil is. Nu is de stand dan 100.000 -/- (5 x 8.000) = 60.000. De uitkering is dus nog niet belast geweest.

Per 31 december 2020 wordt de waarde van de lijfrente van 110.000 fictief als inkomen in box 1 in aanmerking genomen. Het saldo van 60.000 wordt hierop in mindering gebracht. Het restant van 50.000 (110.000 -/- 60.000) wordt dit jaar in één keer belast in box 1. De waarde van de lijfrente (van nu 110.000) verschuift vervolgens van box 1 naar box 3.

De afrekening in box 1 kan dus een behoorlijke cash-out betekenen. In het voorbeeld gaat het om een bedrag van 24.750, uitgaande van een belastingtarief van 49,5%.

Contact

Om straks niet verrast te worden met een forse belastingbetaling is het goed om van uw lijfrentes (bij de eigen bv of bij een verzekeraar) te weten of hier zuivere saldolijfrentes tussen zitten. Wilt u hierover meer informatie of advies, of meer weten over andere oudedagsvoorzieningen, dan kunt u contact opnemen met Maarten Foppen per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9411.