Actualiteiten schenken en erven

Wij berichten u over een aantal actualiteiten op het gebied van schenken en erven. De volgende actualiteit lichten wij hierna aan u toe:

  • De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de toepassing van de verrekening schenkbelasting op de erfbelasting bij schenkingen die onder de 180 dagen regeling vallen.
  • Testament op afstand passeren door coronamaatregelen toch mogelijk.
  • Let op bij faillissement en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Schenken kort voor overlijden mogelijk toch fiscaal nadelig?

In vervolg op ons eerder gepubliceerde bericht over schenking binnen 180 dagen vóór overlijden is de daarin gesignaleerde onduidelijkheid door een uitspraak van de Hoge Raad weggenomen. Onduidelijk was of de volledige verschuldigde schenkbelasting verrekend mocht worden met de verschuldigde erfbelasting, of dat verrekening slechts naar rato mocht plaatsvinden.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verschuldigde schenkbelasting slechts naar rato wordt verrekend met de verschuldigde erfbelasting. Er kan dus door toepassing van deze 180-dagenregeling een fiscaal nadeel ontstaan. Bij geplande schenkingen kort voor overlijden is derhalve meer advies wenselijk om ongewenst nadeel te voorkomen.

Testament op afstand passeren door coronamaatregelen toch mogelijk

Het hebben van een testament brengt diverse voordelen met zich mee. Uw wensen ten aanzien van uw nalatenschap worden hiermee schriftelijk vastgelegd. Zo houdt u de regie over uw nalatenschap. Daarnaast kan optimaal worden gebruikgemaakt van diverse fiscale voordelen. Ook schept een goed testament duidelijkheid en verkleint zo de kans op eventuele conflicten.

Juist in deze tijden is men meer bezig met het afstemmen van de persoonlijke wensen in een testament. Het feit dat het testament bij de notaris ondertekend moet worden kan belemmerend werken in deze tijd. Mede hierom heeft de Tweede Kamer de Tijdelijke wet Covid-19 aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk een testament op afstand goed te keuren. Uw fysieke aanwezigheid op het moment van ondertekening is hierdoor niet meer zonder meer verplicht. Hierdoor is het mogelijk uw testament op afstand goed te keuren.

Let op bij faillissement en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Als gevolg van de huidige coronacrisis neemt de kans op een faillissement helaas toe. Een aandachtspunt bij een eventueel aanstaand faillissement is de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Indien de onderneming in het verleden is overgedragen met een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, dan wordt de vrijstelling mogelijk teruggenomen.

Een van deze voorwaarden is het voortzettingsvereiste. Dit vereiste houdt in dat de overgedragen onderneming voor ten minste vijf jaren voortgezet moet worden door de opvolger. Indien de onderneming wordt gestaakt, verkocht of geliquideerd binnen vijf jaar na de overdracht, wordt de vrijstelling echter teruggenomen. Dit speelt dus ook bij een faillissement binnen vijf jaar na overdracht. Dit kan grote gevolgen hebben voor de eerder toegepaste vrijstelling en de liquiditeitspositie van de opvolger.

Vragen?

Heeft u vragen over een van de hiervoor genoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met één van onze collega’s die rechtsboven op deze pagina staan vermeld. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden in uw situatie.