Aanvraagperiode TVL Q4 2020 geopend

TVL aanvraagperiode Q4 2020 geopend

Via eerdere berichten en in onze whitepaper heeft u kunnen vernemen dat de overheid de steunmaatregel TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) aangepast en verlengd heeft. Deze regeling, die vaste lasten dekt, staat in Q4 van 2020 (tijdelijk) open voor bedrijven in alle sectoren behalve banken. Wellicht wilt en kunt u hier nu gebruik van maken. Denk eraan tijdig een aanvraag voor de TVL in te dienen.

Het kabinet heeft steunmaatregelen voor economie en arbeidsmarkt aangekondigd van oktober 2020 tot juli 2021. Deze betreffen onder andere NOW 3, TOZO, TVL en steunmaatregelen voor specifieke sectoren.

Planning aanvraag

De aanvraagperiode voor TVL over Q4 2020 loopt van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021. Het is van belang om te weten dat voor de aanvraag een e-herkenningstool nodig is. Het kost ca. een week verwerkingstijd voor de betreffende partijen om deze tool te realiseren. Wacht dus niet af tot het laatste moment.

Samenloop

De vergoeding TVL wordt meegerekend in de omzet voor de berekening van de NOW. Er is dus sprake van een samenloop van beide regelingen. De omzet voor 2020 voor de NOW wordt verhoogd met de vergoeding inzake TVL. Dit is van belang om in ogenschouw te nemen bij de aanvraag.

Omvangstoets mkb

U dient daarnaast te bekijken op groepsniveau of een bedrijf klein of middelgroot is. Middelgrote ondernemingen zijn ondernemingen met minder dan 250 personeelsleden, of een jaaromzet van niet meer dan € 50 miljoen, of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan € 43 miljoen. Er gelden specifieke criteria voor groepsstructuren en verbonden partijen.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onderstaande recovery adviseurs.

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl

Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl