Aanvaard nooit zomaar een erfenis

Aanvaard nooit zomaar een erfenis!

Bij overlijden gaat het vermogen dat de erflater nalaat over op zijn of haar erfgenamen. Als erfgenaam krijg je de keuze om de nalatenschap te aanvaarden. Bij een zuivere aanvaarding heb je recht op de nalatenschap, maar ben je ook verplicht de schulden van de nalatenschap te voldoen. Let goed op: je kunt een nalatenschap namelijk al zuiver aanvaarden zonder dat überhaupt een schriftelijke verklaring is getekend. Lees wat je moet weten over het aanvaarden van een erfenis.   

Aanvaarden van de erfenis

Een erfgenaam heeft drie opties: de erfenis zuiver aanvaarden, de erfenis beneficiair aanvaarden of de erfenis verwerpen. Bij een zuivere aanvaarding erft u zowel alle bezittingen als alle schulden van de erflater. Wanneer blijkt dat de schulden groter zijn dan de bezittingen, dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de schulden. Er bestaat weliswaar een beperkte wettelijke bescherming tegen onverwachte schulden, maar met een zuivere aanvaarding wordt een risico genomen. Een zuivere aanvaarding kan al worden vastgesteld indien een erfgenaam zich als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedraagt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het leeghalen van de woning van de overledene of door het veranderen van de tenaamstelling van de auto.

Beneficiaire aanvaarding

Een beneficiaire aanvaarding biedt uitkomst indien u weinig inzicht heeft in de samenstelling en omvang van de nalatenschap of indien u vermoedt dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen. Op die manier kunt u uzelf beschermen tegen schulden uit de nalatenschap, terwijl u wel uw rechten als erfgenaam blijft houden. De afwikkeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap is aan strenge vormvoorschriften gebonden. Professionele begeleiding is altijd aan te bevelen. Wanneer de voorgeschreven procedure niet strikt wordt gevolgd, kan alsnog persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden ontstaan.

Erfenis verwerpen

Tot slot kunt u de erfenis verwerpen. U wordt dan niet meer als erfgenaam aangemerkt, waardoor u niet aansprakelijk bent voor de schulden. Daar staat tegenover dat u ook geen recht heeft op de bezittingen. Het dierbare sieraad of de antieke klok die eigenlijk gewenst was, kan dan alleen verkregen worden door het te kopen van de erfgenamen. In veel gevallen komen de kinderen van de erfgenaam die verwerpt voor hem of haar in de plaats. Deze kinderen zullen zich vervolgens moeten beraden over de wijze waarop zij de nalatenschap aanvaarden.

Heeft u eenmaal een keuze gemaakt, dan kunt u hierop in beginsel niet terugkomen. Zorg daarom dat u goed op de hoogte bent van de verschillende consequenties.

Laat u professioneel bijstaan

Voor een soepele afwikkeling van de nalatenschap kunt u zich professioneel laten bijstaan door Joanknecht. Het is verstandig om onze adviseurs zo vroeg mogelijk te betrekken. Zo kunt u goed geïnformeerd een besluit nemen over de wijze waarop de nalatenschap kan worden aanvaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.