Aanmelden voor de vernieuwde KOR vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor de vernieuwde kleine ondernemingsregeling (KOR). Deze geldt vanaf 1 januari 2020. Wilt u gebruik maken van de nieuwe KOR, dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 20 november 2019. Als u op dit moment al ontheffing heeft onder de huidige KOR, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemers automatisch aan voor deze vrijstelling.

Huidige KOR versus de vernieuwde KOR

Onder de huidige kleineondernemersregeling kunt u gebruik maken van een ontheffing voor de af te dragen btw, als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. U kunt een belastingvermindering krijgen, als u meer dan € 1.345 en minder dan € 1.883 per jaar aan btw afdraagt. Onder de nieuwe KOR per 1 januari 2020 kunt u een beroep doen op ontheffing, indien aan twee voorwaarden is voldaan. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar en uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. Het verschil tussen de oude en nieuwe KOR is dat er bij de nieuwe KOR een algehele vrijstelling geldt, mits de omzet niet hoger is dan € 20.000.

De gevolgen van de nieuwe KOR zijn als volgt:

  • U doet geen btw-aangifte
  • U brengt geen btw in rekening bij klanten
  • U kunt de btw op de kosten niet in aftrek brengen
  • U moet uw omzet bijhouden in uw administratie
  • De deelname geldt voor ten minste 3 jaar

Ook rechtspersonen kunnen zich inschrijven

De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Heeft u vragen over de gevolgen van deze regeling voor uw onderneming? Neem dan contact op met onze btw-specialisten via btw@joanknecht.nl.