Aandachtspunten TVL – Juli 2021

Bij de steunmaatregel voor tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) zijn de volgende veranderingen te melden.

TVL 2021 Q2: derdenverklaring of accountantsproduct

De aanvraagperiode voor het tweede kwartaal is geopend op vrijdag 25 juni en zal geopend zijn tot en met 20 augustus 2021, 17.00 uur. Voordeel van deze late openstelling is dat de aanvraag gebaseerd kan worden op de werkelijke omzet in Q2. Als referentiekwartaal mogen gekozen worden 2019 Q2 of 2020 Q3. Het subsidiepercentage bedraagt 100%.

Een in 2020 Q2 gestarte onderneming (tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister) die € 25.000 of meer subsidie aanvraagt heeft een derdenverklaring nodig. Strekking van de derdenverklaring is om inzicht te krijgen in het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer en “de echtheid” van de startende onderneming.

In geval van een subsidie van € 125.000 of hoger dient zowel bij de aanvraag als bij de definitieve vaststelling een accountantsproduct toegevoegd te worden. Starters die bedrag van € 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan.

Het accountantsproduct bij aanvraag voldoet als ‘rapport van feitelijke bevindingen’ aan Standard 4400N. Het accountantsproduct bij aanvraag tot definitieve vaststelling voldoet als ‘samenstellingsverklaring’ aan Standard 4416N (bij controleplichtige ondernemingen kan volstaan worden met een 4400N).

TVL 2020 Q4: indienen afrekening mogelijk tot 1 september a.s.

Voor TVL-MKB Q4, 2020 zou het doorgeven van de omzetcijfers ter vaststelling per 1 juli 2021 gebeurd dienen te zijn. Deze datum is echter uitgesteld naar 1 september 2021.

Nota bene: Voor Q1, 2021 dienen de omzetcijfers ter vaststelling per 1 oktober 2021 gebeurd dienen te zijn. Door de verhoging van het percentage en het subsidieplafond kan het zijn dat bedrijven een aanvraag van € 125.000 of hoger hebben gedaan. In dat geval geldt dat bij het indienen van de aanvraag tot definitieve vaststelling (ook) een accountantsproduct moet worden bijgevoegd.

Voor meer informatie over de lopende TVL regeling en die van voorgaande periodes, zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl .

Voor meer informatie over reorganiseren en andere steunmaatregelen, zie onze whitepaper.

Tags: