Aandachtspunten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mei 2021

Met betrekking tot de verschillende TVL-regelingen zetten wij een aantal aandachtspunten voor u op een rij. Het gaat onder meer over het tijdig indienen van een verzoek tot vaststelling, het accountantsproduct bij subsidies van meer dan € 125.000, het omzetbegrip en de startersregeling die gaat komen voor ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart.

Verzoek vaststelling TVL-subsidie eerdere periodes

Inmiddels worden berichten inzake de TVL verzonden door de RvO voor de vaststelling van eerdere aanvraagperiodes. Indien te laat op dit verzoek wordt gereageerd door het opgeven van omzetten (binnen de RvO-omgeving), kan de TVL-subsidie worden ingetrokken.

De termijnen zijn:

  • TVL juni -september 2020: 1 juni 2021
  • TVL Q4 2020: 1 juli 2021

Bij het verzoek om definitieve vaststelling van de TVL-subsidie over deze periodes hoeft geen bericht van een accountant gevoegd te worden.

Accountantsproduct nodig bij de vaststelling van grotere TVL-Q1-2021-subsidies

Indien een verzoek wordt ingediend voor de vaststelling van een subsidie in het kader van TVL Q1 2021 van meer dan € 125.000 subsidie per kwartaal is een accountantsverklaring nodig, waarbij de opgegeven omzetten van de periode en de referentieperiode dienen te worden bevestigd. Dit dient nog nader te worden ingebed in protocollen maar is al aangekondigd.

Controleplichtige bedrijven hebben een rapport van feitelijke bevindingen nodig; overige bedrijven kunnen volstaan met een samenstellingsverklaring.

Omzetbegrip TVL voor mkb

In de wet wordt gesproken over 30% omzetdaling, waarbij uitgegaan wordt van de feitelijke omzet over een bepaalde periode. Wij zien dat de RvO bij de beoordeling van aanvragen de btw-aangiften als eerste controlemiddel gebruikt. In veel gevallen ligt de omzet volgens de btw-aangiften ook heel dicht bij de werkelijke omzet. Wanneer de omzet door uitgestelde omzet of later gefactureerde omzet veel afwijkt van de gedane btw-aangiften, kan dit leiden tot vragen over de afrekening door de RvO.

TVL Q2 binnenkort geopend

De openstelling van TVL Q2 2021 wordt de komende dagen verwacht. Ook hier is E-herkenning niveau 3 voor nodig. Het subsidiepercentage bedraagt 100%. De uiterste vaststellingsdatum is nog niet bekend.

Startersregeling TVL

Er komt een aparte TVL-subsidieregeling voor startende ondernemers in Q1 2021: de Startersregeling. Omdat startende ondernemers niet aan de voorwaarden voor de ‘gewone’ TVL voldoen, krijgen zij hulp door de Startersregeling. De regeling geldt voor startende ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hun onderneming zijn gestart (= ingeschreven in het handelsregister). Voor de bepaling van de omzetdaling wordt de omzet in 2021 Q1 vergeleken met de omzet in 2020 Q3.

Bedrijven die tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020 zijn gestart, komen (ook) in aanmerking voor de gewone TVL Q1 20201. Daarbij wordt voor de omzetdaling de omzet in Q1 2021 vergeleken met die van Q1 2020.

De startersregeling zal naar verwachting in de loop van deze maand mei opengesteld worden.

Vergelijking TVL-periodes

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van TVL? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze Forensics & Recovery specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).Voor de details van de TVL verwijzen wij u naar onze whitepaper.