Aandachtspunten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) juni 2021

In een eerder nieuwsbericht bespraken wij al aandachtspunten voor verschillende TVL-regelingen in mei. Vorige week heeft het kabinet de voorstellen voor (het voortzetten van) de steunmaatregelen in het derde kwartaal 2021 bekend gemaakt. We zetten de belangrijkste aandachtspunten van TVL Q3 en TVL Q2 voor u op een rij.

Voor de TVL luiden deze als volgt:

TVL Q3

Het kabinet is dus voornemens de TVL per 1 juli 2021 te verlengen met één kwartaal (TVL Q3), zonder aanpassingen. Dit biedt ondernemers ook de ruimte om zich voor te bereiden op mogelijke wijzigingen en afronding van het steunpakket in het vierde kwartaal.

  • Het vergoedingspercentage blijft 100% en de omzetdervingsdrempel van 30% blijft gehandhaafd.
  • De regeling blijft in het derde kwartaal ook openstaan voor niet-mkb bedrijven.
  • Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft 550.000 euro en voor grote bedrijven wordt dit 600.000 euro.
  • In het derde kwartaal blijft het ook mogelijk om als referentiekwartaal Q3 2020 in plaats van Q3 2019 te kiezen.

 

TVL Q2

Uit analyse van het kabinet bleek dat niet-mkb ondernemingen relatief weinig TVL subsidie kunnen ontvangen als gevolg van het maximum per groep van € 600.000. Groepen die binnen de mkb-grenzen blijven, kunnen meerdere malen TVL aanvragen (steeds tot een maximum van € 550.000 per vennootschap); een niet-mkb groep kan dat niet. Om deze reden heeft het kabinet besloten om het maximum voor niet-mkb bedrijven voor het tweede kwartaal van 2021 eenmalig te verhogen tot € 1.200.000.

Niet-mkb bedrijven kunnen door deze verhoging al in het tweede kwartaal aan het (“Europees bepaalde”) staatssteunplafond van € 1.800.000 komen. Dit betekent dat deze bedrijven geen TVL-subsidie meer kunnen ontvangen in het derde kwartaal van 2021.

De TVL Q2 regeling gaat naar verwachting open in de tweede helft van juni. Dit wordt veroorzaakt door enkele last-minute aanpassingen in de regeling die doorgevoerd moeten worden in de aanvraagportal.

Naast de periode 2019 Q2 mag ook 2020 Q3 worden gekozen als referentieperiode. Dit kan leiden tot een hogere tegemoetkoming.

Vergelijking TVL-periodes

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van TVL? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze Forensics & Recovery specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan). Voor de details van de TVL verwijzen wij u naar onze whitepaper.